Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 781 982 047 - sekretarka tel. 781 982 048 - dyrektor tel. stacjonarny-34 3573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

80-lecie Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy

 Szkoła Podstawowa w Woźnikach ma 80 lat!

 

 

W tym roku mija 80 lat od powstania Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Woźnikach. Jej historia jest bardzo ciekawa, kształtowała się jeszcze przed wojną. Pierwszy dzwonek w budynku szkoły zabrzmiał 1 września 1938 r. Wraz z wybuchem wojny nastał kilkuletni czas nauczania w języku niemieckim, jako że Woźniki, podobnie jak całe autonomiczne województwo śląskie, włączone zostały w granice III Rzeszy. Choć wojna zakończyła się dopiero w maju 1945 r., to już z początkiem lutego rozpoczęto w szkole prace porządkowe, a nieoficjalnym pierwszym dniem nauki w polskiej już placówce był dzień 22 lutego 1945 r. Była to nauka bez podręczników, bez programów nauczania i bez pomocy naukowych. Oficjalna uroczystość otwarcia szkoły nastąpiła 1 marca 1945 r.
Przez wszystkie lata była ona gwarancją wysokiego poziomu nauczania oraz wychowania w poszanowaniu tradycji, śląskiej kultury i wartości chrześcijańskich.
Święto woźnickiej placówki edukacyjnej rozpoczęło się uroczystą mszą św. w kościele pod wezw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, na którą przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz mieszkańcy Woźnik. Następnie w asyście orkiestry i pocztów sztandarowych zgromadzeni przeszli do budynku szkoły przy ulicy Powstańców Śląskich 7, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.
Dyrektor szkoły, pani Aldona Hryciuk przywitała przybyłych gości: burmistrza Woźnik, pana Alojzego Cichowskiego, kierownik ZEASz-u, panią Zofię Cichowską, przedstawiciela posła Andrzeja Gawrona, pana Dawida Smola, pana Amadeusza Skułę reprezentującego panią poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską, innych przedstawicieli władz miejskich, dyrektorów szkół, nauczycieli i emerytów, uczniów, rodziców oraz mieszkańców Woźnik.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły przez uczniów zebrani odśpiewali hymn Polski, a następnie wysłuchali przygotowanego programu artystycznego. Przybyli goście obejrzeli archiwalne zdjęcia placówki, prezentację ukazującą jej historię oraz zobaczyli występy młodszych i starszych dzieci: tańce, śpiewy, recytacje, pokazy gimnastyczne, a także zarejestrowane wywiady z absolwentami szkoły. Po zakończeniu części artystycznej z okazji jubileuszu goście i nauczyciele otrzymali medale upamiętniające 80 lat działalności placówki. Zwieńczeniem uroczystości była możliwość zwiedzania budynku szkoły, oglądania starych kronik i wpisów do księgi pamiątkowej.
Zaproszeni mogli skosztować także ciepłych i zimnych przekąsek oraz słodkich wypieków, które czekały na nich w szkolnej jadalni. Rozmowom, wspomnieniom i żartom nie było końca.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tym wyjątkowym słonecznym dniu byli z nami. Jesteśmy wdzięczni za przekazane życzenia, prezenty i ciepłe słowa.
Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy!

mgr Ewa Merta, mgr Justyna Kaczmarczyk