Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Woźnikach

 

Kolejny raz 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków ustanowiony w 2001 roku przez Radę Europy. Naszym celem było zwrócenie uwagi na znaczenie nauki języków obcych. Uczniowie całej szkoły zebrali się, aby zobaczyć przygotowany program artystyczny.

Świetnym sposobem na naukę języków obcych są gry, zabawy i piosenki. Dlatego w pierwszej części uczniowie z różnych klas zaprezentowali piosenki w języku angielskim jak i niemieckim. Miedzy innymi były to utwory takie jak: „She likes chocolate”, „My heart will go on”, „Mad World”, „Lovely”, „Guten Morgen”, „Grűn, grűn, grűn sind alle meine Kleider”.

Kolejnym punktem programu były krótkie, zabawne scenki w obcych językach odegrane przez uczniów. Poprzez takie krótkie formy teatralne nowe słowa lub całe zwroty  są lepiej zapamiętywane.

Ostatnim punktem była prezentacja multimedialna w języku niemieckim zawierająca najważniejsze informacje dotyczące Niemiec wykonana przez uczennice klasy VIII.

To wydarzenie było okazją do dobrej zabawy ale też zachęcało do poznawania obcych języków i kultur.