Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Fundacja Dzieci Afryki

Nasza szkoła bierze udział w pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz dzieci Afryki.

Podjęliśmy współpracę z panią Dorotą Pichowicz, wolontariuszką Fundacji Dzieci Afryki. Głównym celem jest pomoc rodzinie w małej wiosce Tonga w Malawi. Jest to rodzina, która opiekuje się również kilkoma sierotami. Mimo pomocy materialnej niezbędna też jest pomoc finansowa.

Podczas zbiórki prowadzonej przed kościołem w październiku 2018r. udało nam się zebrać 2000 zł- część kwoty potrzebnej do remontu domu rodziny potrzebującej. To ogromny początek do zrobienia czegoś ważnego. Cała społeczność szkolna zbiera przybory szkolne, ubrania, zabawki, chemię. Wysłanie jednej paczki 20 kg to koszt 180 zł.

W ramach zbiórki szkolnej sfinansowaliśmy wysłanie już 6 paczek.

Dziękujemy za wsparcie słowami Jana Pawła II „Bogatym nie jest ten kto posiada lecz ten kto daje”.

 

 

 

Na pierwszych zdjęciach jest rodzina, której pomagamy. Jak widać paczki docierają:)