Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Próbny egzamin ósmoklasisty

27 listopada odbył sie próbny egzamin z jpolskiego. 28.11.br uczniowie przystąpia do egzaminu z matematyki a 29 listopada z j.nowożytnego (j.angielskiego lub j.niemieckiego).