„Posprzątaj świat z Eko-Robotem” - Konkurs dla klas IV-VIII

Regulamin konkursu „Posprzątaj świat z Eko-Robotem”

Konkurs dla klas IV-VIII

 

Wyobraź sobie, że spotkałeś Eko-Robota, który opuścił swoją Eko-Planetę i trafił na Ziemię zmartwiony tym, jak człowiek na niej nabałaganił.

Niestety sam nie jest w stanie posprzątać, ale może przekazać uczniom kilka cennych wskazówek jak dbać o środowisko.

Stwórz grę lub animację w programie Scratch,

w której Eko-Robot przekaże nam ważne wskazówki i uratuje Ziemię przed katastrofą ekologiczną.

 

& 1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach.

 

& 2

Cel konkursu

Celem konkursu „Szkolne przygody Robota Weeka” jest:

Þ    rozwijanie zainteresowań i kreatywności u dzieci i młodzieży

Þ    rozpowszechnianie idei programowania i kodowania

Þ    rozwój umiejętności myślenia komputacyjnego, wnioskowania, planowania pracy, logicznego myślenia

 

&3

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs jest inicjatywą związaną z Europejskim Tygodniem Kodowania.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8.
 3. Każda ze szkół biorących udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 3 prace.
 4. Na adres szulcsylwia23@gmail.com należy przesłać link do udostępnionego projektu na platformie scratch.mit.edu. Udostępniony projekt należy opisać w Notatkach i podziękowaniach (nazwa szkoły, wiek, imię i nazwisko ucznia). W e-mailu proszę przesłać także imię i nazwisko opiekuna oraz numer kontaktowy.

 

&4

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy nadsyłać na adres szulcsylwia23@gmail.com w terminie do 30 października 2020r.
 2. O wyłonieniu kandydatów decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 3. Przy ocenianiu prac Komisja weźmie pod uwagę:

             - zgodność z tematem konkursu;

            - kreatywność i oryginalność projektu;

            - poprawność merytoryczna;

            - zawarcie aspektów ekologicznych.

      4. Komisja przyzna jedno miejsce 1,2,3.

      5. Nagrodą w konkursie jest dyplom za zajęcie określonego miejsca oraz nagroda rzeczowa.

      6. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

§ 5

Ogłoszenie wyników konkursu

 

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 listopada 2020 roku na stronie internetowej organizatora konkursu: spwozniki.szkolnastrona.pl
 2. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

INSTRUKCJA DOŁĄCZENIA DO NASZEJ INICJATYWY:

 1. Wejdź na stronę www.codeweek.eu, jeśli posiadasz konto , zaloguj się, jeśli nie, załóż je.  Kliknij na ikonkę „zajęcia” a następnie „dodaj wydarzenie”.

 

Tytuł aktywności – wpisz „Posprzątaj świat z Eko-robotem";
 1. Nazwa organizacji – nazwa placówki;
 2. Typ organizacji – wybierz z dostępnych;
 3. Rodzaj sesji – sesja offline na zaproszenie;
 4. Opis – opisz krótko co będziecie robić;
 5. Adresaci – uczniowie szkoły podstawowej;
 6. Temat – wybierz z listy;
 7. Adres – adres wydarzenia z dodaniem lokalizacji;
 8. Data rozpoczęcia: 01.10.2020r.
 9. Data zakończenia: 30.10.2020r.
 10. Kod uczestnictwa w Tygodniu Kodowania dla wszystkich:  prosimy o podanie poniższego kodu cw20-9RmfW

Zapraszamy do wspólnej zabawy ;)

Sylwia Szulc

NA GÓRĘ