Konkurs plastyczny "Z pomaganiem każdemu do twarzy".

Zapraszamy do udziału w konkursie.

WOŹNIKI 2020

 

 

REGULAMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOLNE KOŁO PCK W WOŹNIKACH

 

Z POMAGANIEM KAŻDEMU

DO TWARZY”

 

 

 

 

VIII GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY

PRZEZ SZKOLNE KOŁO PCK

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOŹNIKACH

Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY”

 

Organizator:

Szkolne Koło PCK przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – mgr Nina Wolska

 

Temat:

Z pomaganiem każdemu do twarzy”

 

Cele konkursu:

 • wyrabianie wśród dzieci gotowości do podejmowania działań opiekuńczych,

 • budzenie wrażliwości na krzywdę i potrzeby ludzi wymagających pomocy i opieki,

 • uczenie szacunku dla osób starszych, uwrażliwienie na cierpienie i krzywdę drugiego człowieka,

 • popularyzacja idei niesienia bezinteresownej pomocy oraz idee humanizmu wśród młodego pokolenia,

 • zachęcenie nauczycieli oraz uczniów do zainteresowania się tematyką czerwonokrzyską,

 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.

 

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,

 • obejmuje następujące grupy: klasy I-IV oraz V-VIII,

 • każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, (zdjęcie pracy)

 • format pracy dowolny,

 • technika pracy dowolna, interesująca,

 • e-mail powinien być opisany: imię i nazwisko uczestnika, grupę , którą reprezentuje, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła PCK (jeśli takie istnieje),

 • prace konkursowe należy przesłać w terminie do 27.11.2020r. na dres e-mail ninawolska@op.pl z dopiskiem „Z pomaganiem każdemu do twarzy” – PCK

 

Ocena prac – nagrody:

 • komisja powołana przez organizatora oceni prace w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia,

 • ogłoszenie wyników, przesłanie nagród i wyróżnień odbędzie się 04.12.2020r.

 

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie.

NA GÓRĘ