UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA SZTANDARU SZKOŁY

W przeddzień zakończenia roku szkolnego odbyła się uroczystość przekazania sztandaru szkoły. Po ceremonii przystąpiono do nagradzania uczniów za ich aktywną pracę w kołach zainteresowań, organizacjach oraz udział w konkursach. My również otrzymaliśmy dyplomy za udział w różnych konkursach klasowych. Każdy z nas osiągnął jakiś sukces i otrzymał dyplom, z czego jesteśmy bardzo dumni!

NA GÓRĘ