Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Konkurs "Książka z niespodzianką"

Regulamin konkursu czytelniczego "Książka z niespodzianką”

    CELE KONKURSU

  • Popularyzacja czytelnictwa
  • Motywowanie do czytelnictwa  w duchu zdrowej rywalizacji
  • Kształtowanie gustów czytelniczych
  • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
  • Kształcenie umiejętności mówienia
  • Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich

 

PRZEBIEG KONKURSU

  1. W dniach od 24 października – 4 listopada 2016 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych uczniowie wypożyczają książki.
  2. Uczniowie czytają wypożyczoną książkę.
  3. Po przeczytaniu książki uczniowie  zgłaszają się do nauczyciela- bibliotekarza. Ten zadaje im pytania dotyczące jej treści. Jeżeli uczeń udzieli na nie poprawnej odpowiedzi, to 17 grudnia 2016 r. (Święto Szkoły) bierze  udział w losowaniu jednej z sześciu nagród rzeczowych.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej   w Woźnikach.

2. W losowaniu nagród  biorą udział tylko ci uczniowie, którzy przeczytali i odpowiedzieli na pytania dotyczące treści książki wypożyczonej w dniach                 od 24 października – 4 listopada 2016 r. 

3. Książkę należy przeczytać i odpowiedzieć na pytania z nią związane do 30 listopada 2016 r. 

 

TERMIN KONKURSU

Konkurs trwa od 24 października – 4 listopada 2016 r.

Rozwiązanie konkursu nastąpi 17 grudnia 2016 r.

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy

w Woźnikach.

Za opracowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne są:

pani mgr Agnieszka Tyka i pani mgr Justyna Kaczmarczyk.