Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Bicie rekordu Guinnessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

European restart a heart Day

17 października Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy uczestniczyła w biciu rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja została przeprowadzona przy współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy  z okazji  “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”, który przypada 16 października. Uczestniczyło w niej 57 uczniów z klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych, którzy od godziny 12:00 do godziny 12:30 bez przerwy prowadzili resuscytację czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy ratownicze. Dzieci ćwiczyły na fantomach, wszyscy zaopatrzeni byli w jednorazowe maseczki do ćwiczeń, wspierani także przez nauczycieli, posiadających kwalifikacje w tym zakresie (Gabriela Gorol, Justyna Kaczmarczyk, Justyna Kluza, Renata Flakus,  Aneta Rygoł, Nina Wolska). Wydarzenie to wiązało się z pewnymi wytycznymi związanymi z wymogami Księgi Rekordów Guinnessa: uczestniczyło w nim dwóch niezależnych, wykwalifikowanych w zakresie udzielania pierwszej pomocy obserwatorów – Pan Krzysztof Nowacki (strażak) oraz Pani Danuta Lech (pielęgniarka), dwóch stewardów obserwujących –Pani dyrektor Aldona Hryciuk oraz Pani Agata Jarząbek, dwóch panów mierzących czas – Krzysztof Fabiańczyk i Krzysztof Wiktor.  Całe wydarzenie było sfotografowane i nagrane prze uczniów: Michalinę Zarębę, Karolinę Zarębę, Grzegorza Wineckiego, Sebastiana Morcinka, Jakuba Słotę. Wszystkim zaangażowanym i wspierającym akcję dziękuję za pomoc, w szczególności uczniom resuscytującym, którzy zawsze z wielką chęcią uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach.

 

                                                                                                                                                             Nina Wolska