Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

O projekcie

Projekt skierowany był dla uczniów klas I-III. W okresie od października do 20 grudnia uczniowie  klasy II a wraz z wychowawczynią Gabrielą Gorol przystąpili do realizacji zadań. Poznawali swoich partnerów (uczniów z 5 szkół), zdobywali informacje na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce i w wybranym kraju, wykonali i wysłali kartki bożonarodzeniowe z życzeniami do kolegów i koleżanek ze szkół partnerskich oraz śpiewali kolędy. 

CELE: 

1. Uczeń potrafi wymienić tradycje i zwyczaje obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w Polsce.
2. Uczeń zna zwyczaje obchodzenia świąt bożonarodzeniowych w innych krajach.
3. Uczeń potrafi zaśpiewać kolędę.
4. Uczeń potrafi samodzielnie zrobić kartkę świąteczną.
5. Uczeń potrafi napisać życzenia bożonarodzeniowe.
6. Uczeń potrafi znaleźć różnice w obyczajach świątecznych różnych krajów.
7. Uczeń potrafi zrobić album, w którym zaprezentuje tradycje świąteczne.

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie się uczniów. (do 15 listopada 2016 r.)
    - Na początku zamieszczamy zdjęcie klasowe, można przedstawić krótkie informacje na temat swojej szkoły.
    - Uczniowie nagrywają krótki film, w którym przedstawiają się i swoje zainteresowania.
2. Każda szkoła wybiera jeden kraj i szuka informacji na temat zwyczajów świątecznych. Zebrane wiadomości przedstawia za              pomocą programu PowerPoint i umieszcza je na TwinSpace. ( do końca listopada 2016)
 Wykonane zadanie połączymy w całość, tak żeby powstał album.
3. Karta Bożonarodzeniowa
 Każdy uczeń wykonuje samodzielnie kartkę świąteczną z życzeniami dla kolegi/koleżanki ze szkoły partnerskiej. Następnie 5    kartek przesyłamy do każdej szkoły biorącej udział w projekcie. ( do 20 grudnia 2016).
 Robimy zdjęcia każdej kartki i umieszczamy na TwinSpace.
4. Kolęda.
 Uczniowie nagrywają film, w którym śpiewają swoją ulubioną kolędę. Film umieszczamy na platformie TwinSpace do 20 grudnia  2016 r.

SPODZIEWANE REZULTATY

Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia w komunikowaniu się poprzez Internet.
Poznają tradycje i zwyczaje obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w innych krajach. Projekt kształtuje prawidłową postawę religijną wśród dzieci, które rozwijają również swoje zdolności plastyczne i muzyczne.
Dzięki udziałowi w projekcie promują swoją szkołę.