Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

VI Gminny Konkurs Plastyczny "Z pomaganiem każdemu do twarzy".

Zapraszamy do udziału w Kankursie plastycznym pt. "Z pomaganiem każdemu do twarzy", organizowanym przez Szkolne Koło PCK"

VI GMINNY  KONKURS  PLASTYCZNY  ORGANIZOWANY

 PRZEZ  SZKOLNE  KOŁO  PCK  

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  WOŹNIKACH

„Z  POMAGANIEM  KAŻDEMU  DO  TWARZY”

 

Organizator:

Szkolne Koło PCK przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – mgr Nina Wolska

 

Temat:

„Z pomaganiem każdemu do twarzy”

 

Cele konkursu:

v  wyrabianie wśród dzieci gotowości do podejmowania działań opiekuńczych,

v  budzenie wrażliwości na krzywdę i potrzeby ludzi wymagających pomocy i opieki,

v  uczenie szacunku dla osób starszych, uwrażliwienie na cierpienie i krzywdę drugiego człowieka,

v  popularyzacja idei niesienia bezinteresownej pomocy oraz idee humanizmu wśród młodego pokolenia,

v  zachęcenie nauczycieli oraz uczniów do zainteresowania się tematyką czerwonokrzyską,

v  prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.

 

Warunki uczestnictwa:

v  konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,

v  obejmuje następujące grupy: klasy I-III oraz IV-VI,

v  każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę,

v  dowolny format pracy,

v  dowolna technika pracy, interesująca,

v  wszystkie prace na odwrocie powinny zawierać dane: imię i nazwisko uczestnika, grupę , którą reprezentuje, adres zamieszkania, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła PCK (jeśli takie istnieje),

v  prace konkursowe należy przesłać w terminie do 03.03.2017r. na adres:              Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach, ul. Powstańców 7,                  42-289 Woźniki, z dopiskiem „Z pomaganiem każdemu do twarzy” – PCK

 

Ocena prac – nagrody:

v  komisja powołana przez organizatora oceni prace w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia,

v  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 08.03.2017r. w Szkole Podstawowej w Woźnikach.

 

Uwagi końcowe:

Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace mogą być odebrane do końca marca br.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie.