Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 781 982 047 - sekretarka tel. 781 982 048 - dyrektor tel. stacjonarny-34 3573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Rekrutacja

Proszę pobrać i wypełnić a następnie dostarczyć  do sekretariatu szkoły 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY.

Należy tego dokonać do 25 marca 2017 r.