KSIĄŻKA NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM

W poniedziałek 15 maja wybraliśmy się do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Woźnikach. Wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji na temat budowy książek oraz sprawnie rozwiązywaliśmy ciekawe krzyżówki i zagadki. Każdy z nas wypożyczył książki i obiecał, że będzie odwiedzał bibliotekę.

NA GÓRĘ