Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Skład rady rodziców na rok szkolny 2017/2018

Marta Grzelczak- przewodnicząca

Ksenia Sapiela- z-ca przewodniczącej

Katarzyna Maruszczyk- sekretarz

Katarzyna Zawiązalec- skarbnik

Członkowie- Grzegorz Bacior, Sylwia Kramarczyk