Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Wpłata na Radę Rodziców

Wpłaty w kwocie 40zł na każde dziecko proszę dokonać na konto Rady Rodziców:

11 8279 1023 0202 1135 4002 0001 Bank Spółdzielczy oddz. Woźniki.

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Dziękujemy

Rada Rodziców