Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2020-2021

 

dr Lilianna Lakomy-Brząkała- Dyrektor Szkoły, matematyka 

mgr Renata Flakus-  Wicedyrektor Szkoły, edukacja wczesnoszkolna, muzyka

mgr Aldona Hryciuk- edukacja regionalna

mgr Justyna Kluza- edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Lidia Michalska- edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Jarząbek-Buła- edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Nowak- edukacja wczesnoszkolna, język angielski, świetlica

mgr Nina Wolska- edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, plastyka

mgr Jolanta Flakus- historia, wos

mgr Justyna Kaczmarczyk- język polski, logopedia

mgr Ewa Merta- język polski

mgr Iwona Matyja- język polski, biblioteka

mgr Agnieszka Tyka- język polski, biblioteka

 mgr Bogusława Słocińska- język niemiecki

mgr Kathrin Ślęzok- język niemiecki, świetlica

mgr Marta Opiełka- język niemiecki, język mniejszości niemieckiej

mgr Aneta Rygoł- język angielski

mgr Ewa Mrozek- język angielski

mgr Marzena Rudzka-Piotrowska- jezyk włoski

mgr Gabriela Musik- matematyka, chemia

mgr Justyna Rabęda- matematyka, fizyka

mgr inż. Sylwia Szulc- matematyka, technika, informatyka

mgr Ewa Duda-Zaręba- matematyka, wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

mgr Marzena Imiołczyk- geografia

mgr Daria Płaszczymąka- biologia, przyroda

mgr Anna Lech- muzyka

mgr Izabela Opiełka-Żuk- wychowanie fizyczne, technika

mgr K. Kaczmarczyk – Mośny-  wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, gimnastyka korekcyjna

mgr Krzysztof Fabiańczyk- wychowanie fizyczne

mgr Michał Pilśniak- religia

mgr Anna Ciszek- religia

mgr Ilona Sitek- pedagog szkolny, edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

NA GÓRĘ