Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Plan uroczystości szkolnych 2017/2018

 

13.10.2017r. DEN, pasowanie na uczniów pierwszoklasistów
16.10.2017. Apel poświęcony Janu Pawłowi II
23.10.2017r. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych-akcja
08-09.2017r. Wywiadówki klasowe
10.11.2017r. Narodowe Święto Niepodległości, apel ze sztandarem
29.11.2017r. Andrzejki
09.12.2017r. Święto Szkoły 
16,17.12.2017r. Kiermasz bożonarodzeniowy na Rynku
22.12.2017r. Spotkania opłatkowe w klasach, Jasełka
23.12.2017r- 01.01.2018r. Przerwa świąteczna
23.01.2018r. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
24.01.2018r. Zabawa karnawałowa
24,25,26.01.2018r. Wywiadówki klasowe
26.01.2018r. Apel nt. zimy i bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw
29.01.2018r-11.02.2018r. Ferie zimowe
16-19.03.2018r. Rekolekcje
21.03.2018r. Dzień Samorządności- akcja
27.03.2018r. Apel wielkanocny
28.03.2018r. Święto Patrona Szkoły
29.03.2018r-03.04.2018r. Ferie wielkanocne
18-20.04.2018r.  Egzamin gimnazjalny
20.04.2018r. Międzynarodowy Dzień Ziemi- apel
02.05.2018r. Dzień Flagi RP- apel ze sztandarem
17.05.2018r. Termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania
18.05.2018r. Wywiadówki klasowe
18.05.2018r. Rejonowe Biegi Lompowskie
maj 2018r. 80-te urodziny szkoły
30.05.2018r. Karta rowerowa
01.06.2018r. Rodzinny piknik -Czas na zdrowie
04.06.2018r. Poprawki z karty rowerowej
18.06.2018r. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
21.06.2018r. Zakończenie roku szkolnego cz.I
22.06.2018r. Uoczyste zakończenie roku szkolnego cz.II