Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Opis projektu

 

W ramach projektu finansowanego przez POWER SE „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”nasza szkoła w okresie od września 2017 do grudnia 2018 realizuje projekt " Doskonalenie umiejetności nauczycieli- motywacją uczniów do nauki".

 

Celem projektu jest

 - podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, które przełożą sie na zmiany w planach pracy szkoły

- zdobycie narzędzi niezbędnych do wdrożenia nowych technik uczenia się i nauczania;

- podniesienie kompetencji językowych w zakresie języków obcych wśród uczestników, co zapewni im możliwość włączania elementów nauki języka w trakcie prowadzonych zajęć programowych jak i poza lekcyjnych

- wdrożenie nowych rozwiązań dydaktycznych i pedagogicznych mających na celu wzrost motywacji do nauki wśród uczniów;

- podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur krajów wśród uczestników oraz uczniów

- opracowanie autentycznych materiałów wykorzystywanych w trakcje prowadzonych zajęć

- zbudowanie sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających wymianę doświadczeń, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym  i poszerzanie europejskiego wymiaru szkoły

- rozwój umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, praca w zespole, radzenie sobie w nowym, międzynarodowym środowisku

- wprowadzenie zmian w ofercie szkoły

- rozwój zawodowy nauczycieli i poprawa ich profesjonalnego wizerunku na rynku pracy

- poprawa wizerunku szkoły na rynku lokalnym i stanie się wzorem do naśladowania dla innych placówek w rejonie

Dofinansowanie projektu z UE: 139 315,28 PLN