Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Pierwsza mobilność - Dublin

W dniach 16- 27 października miała miejsce pierwsza mobilność. Podczas niej dwie uczestniczki projektu wzięły udział w  kursie języka angielskiego realizowanym w The English Studio w Dublinie .

Panie Aldona Hryciuk i Lidia Michalska przez dwa tygodnie przebywały w stolicy Irlandii . Kurs, w którym wzięły udział obejmował 30 godzin tygodniowo nauki języka angielskiego. Zajęcia trwały od 9.00 do 16.45 z jedną 30 minutową przerwą , jedną  15 minutową i jedną godzinną. Był to bardzio intensywny kurs. Rozpoczął się od egzaminu pisemnego  i ustnego a zakończył 3godzinnym egzaminem z pisania, mówienia, czytania i słuchania.

W godzinach późno popołudnniowych uczestniczki mobilności zwiedzały miasto i okolice. Były w Malahide Castle i w Howth. Odbyły również dwie całodniowe wycieczki podczas weekendu. Pierwszą na the Giant's Causeway a drugą w  Góry Wicklow .

Zdobyte umiejetności wykorzystają teraz przy realizacji projektów e-twinningowych. Podzielą się z uczniami i nauczycielami wiedzą na temat Irlandii.