Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

O projekcie

Celem projektu, jak sama nazwa wskazuje było własnoręczne wykonanie kartek świątecznych przez uczniów, a następnie przesłanie ich tradycyjną pocztą do innych uczestników projektu.

Wszystkie kartki przygotowane przez dzieci z 7 krajów europejskich ( 9 szkół) zawierały życzenia świąteczne napisane w języku ojczystym oraz w języku angielskim. Na kartkach uczniowie opisywali również tradycje świąteczne charakterystyczne dla ich kraju. Poszczególne tradycje były przez dzieci zilustrowane, a wiele kartek zawieroło wykonane przez uczestników zdjęcia świątecznych potraw, ozdób, zwyczajów. Każda z wysyłających kartki grup dołączyła do nich zdjęcia swojego zespołu klasowego, poprzez co dzieci poznały swoich rówieśników ze szkół  współpracujących w projekcie krajów. Na platformie e-twinningowej dzieci zamieściły śpiewane przez siebie w różnych językach popularne kolędy, składały sobie życzenia noworoczne, mogły również spotkać się na popularnych portalach społecznościowych. Projekt zakończył się przygotowaniem filmików podsumowujących pracę

Poprzez udział w projekcie uczniowie poznali różnice językowe oraz położenie geograficzne krajów, z którymi nawiązali współpracę. Z otrzymywanych kartek dzieci tworzyły wystawki. Niezależnie od tego na platformie udostępniane były  również i oglądane przez wszystkich uczestników projektu zdjęcia dokumentujące proces pracy.

Wysyłanie i otrzymywanie kartek w innych językach dawało nam wiele radości a ponadto napełniło nas dumą i wzmocniło naszą świadomość narodową.