Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

155 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA SZKOŁY – JÓZEFA LOMPY

W dniu 28 marca świętowaliśmy 155 rocznicę śmierci patrona naszej szkoły – Józefa Lompy. Ubrani odświętnie uczestniczyliśmy 
w akademii poświęconej naszemu patronowi. Pomaszerowaliśmy na Rynek, gdzie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Józefa Lompy. Uczniowie klas starszych zapalili znicze na cmentarzu na grobie górnośląskiego działacza, poety, tłumacza oraz publicysty - JÓZEFA LOMPY.