Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Florencja

Tygodniowe szkolenie dla dyrektorów szkół "Team building for school: play and fun, building educators communities".

W ramach realizacji Programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w dniach 16-22 kwietnia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woźnikach brała udział w 1-tygodniowym szkoleniu dla dyrektorów we Florencji.  Tematem szkolenia był Team building. Celem programu było pochylenie się nad działaniami motywacyjnymi inspirującymi  rozwój poczucia przynależności i atmosfery wspólnoty, tolerancji i ducha zespołu oraz poprawy umiejętności komunikacyjnych. Działania budujące zespoły tworzą także klimat współpracy i przyczyniają się do wspólnego rozwiązywania problemów, rozwijania empatii i zaufania do grupy i do siebie, wzmacniania kreatywności i zwiększania poczucia własnej wartości. Tematyka zajęć obejmowała zarówno aspekt  teoretyczny programu budowania zespołu (psychologia grupowa, rozwój osobowości, planowanie aktywności) jak i praktyczny. W sytuacji połączenia dwóch szkół szkolenie takie było po prostu potrzebą chwili, którą udało się zrealizować dzięki funduszom unijnym. Szkolenie prowadzone było w języku angielskim, a uczestnikami było 14 dyrektorów: 7 Finek, 2 Hiszpanów, 2 Greków, 1 Niemka, 1 Łotyszka i 1 Polka. Szkolenie zakończyło się całodniową wycieczką autokarową po Toskanii.