Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

X Gminny Konkurs Poprawności Językowej

22 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się  X  GMINNY KONKURS POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ  dla klas IV – VI.

Wyniki konkursu

W klasyfikacji grupowej:

 • miejsce I - Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach (Natalia Wcisło, Martyna Zgoda,Sara Zuchmantowicz);
 • miejsce II - Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy  (Maria Kamińska, Magdalena Kandzia, Rafał Wachowski);
 • miejsce III - Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej ( Kinga Kuder, Sebastian, Plaza, Zofia Szawińska);
 • miejsce IV - Szkoła Podstawowaim. Jana Pawła II  w Psarach (Hanna Kucharczyk, Zuzanna Kucharczyk, Alan Matyl).

W klasyfikacji indywidualnej:

 • miejsce I - Zuzanna Kucharczyk;
 • miejsce II - Zofia Szawińska;
 • miejsce III - Kinga Kuder.

Dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim  uczestnikom, a także  Paniom Nauczycielkom, które ich  przygotowały. Już dzisiaj zapraszamy chętnych do udziału w konkursie w następnym roku!

 

 REGULAMIN

 

 1. Organizator:

      Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach

                               ul. Powstańców Śląskich 7

                               42-289 Woźniki

                               tel. 34-3573-470

 1. Cele konkursu:
 • propagowanie dbałości o poprawność językową,
 • pielęgnowanie szacunku dla języka ojczystego,
 • niwelowanie błędów językowych,
 • kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się  językiem  polskim,
 • wpajanie nawyku posługiwania się słownikiem poprawnej polszczyzny

      i wyrazów obcych. 

 1. Organizacja konkursu:

 a)   uczestnicy:  uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,

                   b)   termin konkursu: 22.05.2017 r. o godz. 9.30

c)        zgłoszenia szkół wraz z imionami i nazwiskami uczestników oraz  opiekunów: do dnia 15.05.2017 r. (na adres agatyka@op.pl),  

d)       forma: praca grupowa i indywidualna,

e)        ocenianie: komisja złożona z nauczycieli obecnych na konkursie,

f)        nagradzanie: grupowe i indywidualne. 

      5.   Przebieg konkursu:

a)       każda szkoła zgłasza  trzech uczestników z klas IV – VI,

b)       uczniowie z jednej szkoły tworzą grupę i razem rozwiązują zadania grupowe,

c)        poza tym każdy uczestnik rozwiązuje zadania indywidualne,

d)       sprawdzane umiejętności:

 • znajomość związków frazeologicznych i przysłów,
 • poprawne zapisywanie liczebników,
 • bezbłędne posługiwanie się polszczyzną,
 • wyszukiwanie błędów językowych w tekście,
 • posługiwanie się słownikiem poprawnej polszczyzny i wyrazów obcych.

                                                   

                                                                       Justyna Kaczmarczyk  i  Agnieszka Tyka