Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Plan uroczystości szkolnych 2018/2019

Dni bez zajęć edukacyjnych: 2.11.2018r., 2,3,4.01.2019r., 2.05.2019r.

02.09.2018r. Msza Św. za Ojczyznę ze sztandarem, przejazdem na cmentarz i Floriankiem
03.09.2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego Mszą Św. ze sztandarem
13.09.2018r. Zebranie ogólne, klasowe i trójek klasowych. Szkolenie dla rodziców nt. dobrych i złych stron korzystania z Internetu przez dzieci.
26.09.2018r. Europejski Dzień Języków Obcych
26.09.2018r. Bieg o Tort w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu
15.10.2018r. DEN, pasowanie na uczniów pierwszoklasistów
16.10.2018. Apel poświęcony Janu Pawłowi II
22.10.2018r. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych-akcja
2.11.2018r. dzień bez zajęć dydaktycznych
27,28.10.2018r. Wywiadówki klasowe
09.11.2018r. Narodowe Święto Niepodległości, apel ze sztandarem
29.11.2018r. Andrzejki
3-12.2018r. Prawdopodobny pobyt asystentów językowych
14,15.12.2018r. Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku
21.12.2018r. Spotkania opłatkowe w klasach, Jasełka
23.12.2018r- 01.01.2019r. Przerwa świąteczna
2,3,4.01.2019 Dni bez zajęć dydaktycznych
01.2019r. Zabawa karnawałowa uczniów
 4.02.2019r. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
5, 6, 7.02.2019r. Wywiadówki klasowe
08.02.2019r. Apel nt. zimy i bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw
11.02.2019r-22.02.2019r. Ferie zimowe
18-19.03.2019r. Rekolekcje
21.03.2019r. Dzień Samorządności- akcja
29.03.2019r. Święto Patrona Szkoły- apel ze sztandarem
10-12.04.2019r. godz. 9.00 i 11.00 Egzamin gimnazjalisty- pierwszy i drugi dzień odbywa się w hali, trzeci na korytarzu
12.04.2019r.  Wielkanoc
15-17.04.2019r. godz. 9.00. Egzamin ósmoklasisty
18-23.04.2019r. Ferie wielkanocne
24.04.2019r. Międzynarodowy Dzień Ziemi- akcja
30.04.2019r. Święto Flagi RP i Kostytucjii 3 Maja- apel ze sztandarem
02.05.2019r. Dzień bez zajęć dydaktycznych
15.05.2019r. Termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania
15,16.05.2019r. Wywiadówki klasowe
24.05.2019r. Rejonowe Biegi Lompowskie
31.05.2019r. Karta rowerowa
03.06.2019r. Rodzinny piknik -Czas na zdrowie
04.06.2019r. Poprawki z karty rowerowej
12.06.2019r. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
19.06.2019r. Zakończenie roku szkolnego cz.I
21.06.2019r. Uoczyste zakończenie roku szkolnego cz.II