Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Informacja na temat egzaminów

Wszystkie informacje na temat egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego można znaleźć na stronie https://cke.gov.pl/.