Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Program Globe

PROGRAM GLOBE - CERTYFIKAT DLA SZKOŁY

PROGRAM GLOBE

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach już po raz drugi otrzymała Certyfikat Aktywnej Szkoły Programu GLOBE potwierdzający zaangażowanie placówki w realizację programu.

Przypominamy, że PROGRAM GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym, badawczym programem edukacyjnym, łączącym uczniów, nauczycieli i naukowców w działaniach na rzecz poznania problemów środowiska naturalnego. Udział w programie sprzyja też doskonaleniu umiejętności ICT i rozwijaniu znajomości języka angielskiego

Nauczyciele koordynujący realizację PROGRAMU GLOBE w szkole:

mgr Daria Płaszczymąka, mgr Marzena Imiołczyk