Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

O projekcie

Uczniowie zachęcają się wzajemnie do przeczytania wartościowych książek. Nawiązują kontakty ze sobą zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wspólnie wpływają na stworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa. Korzystają też z okazji porozumiewania się  z rówieśnikami z krajów Unii Europejskich  za pomocą języka angielskiego.