Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Cele projektu

Poszerzenie spektrum wykorzystania teorii wielorakiej inteligencji i interdyscyplinarnych metod pracy poprzez czytanie.
Rozwój umiejętności interpretowania, analizowania, empatii i syntezy swojego poglądu na temat świata i wydarzeń oraz rozumienia ludzi.
Doskonalenie umiejętności myślenia, umiejętności pisania i rozwiązywania problemów.
Zaangażowanie członków rodziny w czytanie książek w celu wzmocnienia komunikacji w rodzinie.
Rozwijanie zdolności przywódczych uczniów.
Wykrztałcenie nawyku czytania i odrzucenie negatywnych skutków technologii.
Doskonalenie umiejętności posługiwania  się językiem angielskim do komunikowania się z rówieśnikami z innych krajów.