Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 781 982 047 - sekretarka tel. 781 982 048 - dyrektor tel. stacjonarny-34 3573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych - 22 października.

   Kto wymyślił takie święto?W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

   Co właściwie oznacza wyraz "biblioteka"? Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke - składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych.Zrób sobie przerwę od telewizora, odejdź na dłużej od monitora, bo w bibliotece na Ciebie czeka książka - prawdziwy przyjaciel człowieka!

   22 października br. czytaliśmy swoje ulubione książki, później wykonaliśmy plakat zachęcający do aktywnego czytelnictwa. Z tak przygotowanymi transparentami udaliśmy się na woźnicki rynek, gdzie wspólnie z uczniami naszej szkoły promowaliśmy czytanie książek.