Dzień Papieski - udział w uroczystym apelu.

Pamiętamy!

NA GÓRĘ