Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Doradztwo zawodowe

Uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej w Woźnikach, w ramach doradztwa zawodowego zwiedzili Gosodarstwo Rolne Pliczko w Woźnikach.