Odznaka Szkoła eTwinning 2020/2021- ( eTwinning School Label awards 2020/2021)

Dotarła do nas niesamowita wiadomość:
"Gratulacje! Twoja szkoła Odznakę Szkoły e-Twinning i jest to wspaniałe osiągnięcie zespołu eTwinning w Twojej szkole".
Bardzo się cieszymy, że nasza praca w zakresie realizowania projektów e-Twinning została doceniona przez europejska kapitułę i wyróżniona
wśród europejskich szkół.

Szkoły, którym ta odznaka została przyznana:

 
 • odznaczają się dużą widocznością na szczeblu europejskim
 • są się częścią europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning, stanowiąc inspirację dla dalszego rozwoju eTwinning
 • są uznane za liderów w następujących obszarach:
  • praktyki cyfrowe
  • praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa
  • innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania
  • promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
  • promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę
 • Mają możliwość zamieszczenia swojej odznaki „Szkoła eTwinning” we własnych materiałach promocyjno-informacyjnych.

NA GÓRĘ