Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Innowacja pedagogiczna

Odpowiadając na oczekiwania Rodziców oraz na apel Parlamentu Europejskiego, w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Woźnikach od 1 września tego roku, przystąpiono do projektu edukacyjnego „Szachy w szkole”.  Przez dwa lata uczniowie obecnie II klas będą dodatkowo realizowali zajęcia z nauki gry w szachy w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Przed przystąpieniem do projektu dwaj nauczyciele– pan Krzysztof Wiktor oraz Krzysztof Fabiańczyk ukończyli specjalistyczne kursy metodyczne, organizowane przez Polski Związek Szachowy.  Na realizację projektu szkoła otrzymała zgodę od Burmistrza a nauczyciele prowadzić będą zajęcia w ramach art.42 Karty Nauczyciela. W szkole projekt ten  będzie realizowany jako innowacja pedagogiczna.

Parlament Europejski uważa, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej i mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień. Stwierdza się, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Poza tym szachy uczą też determinacji, motywacji i sportowego zachowania.

Szkoła Podstawowa w Woźnikach jest pierwszą szkołą w gminie i powiecie realizującą ten program     ( inf. z 10.02.2015). Najwięcej szkół uczących gry w szachy znajduje się w Warszawie- ponad 70. Poza tym do projektu przystąpiło 190 innych podstawówek głównie z województw mazowieckiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, śląskiego i warmińsko – mazurskiego.

Wszyscy życzymy Drugoklasitom powodzenia w opanowywaniu reguł gry.