Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

O Projekcie PO WER

                                                                                   

W Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Woźnikach rozpoczęto kolejną realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej 2015” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez projekt „Europejskie doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu naszej szkoły”.

 SZKOŁA OTWARTA NA EUROPĘ

  Zadaniem projektu jest podniesienie jakości oraz atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej  w instytucjach.