Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 781 982 047 - sekretarka tel. 781 982 048 - dyrektor tel. stacjonarny-34 3573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

WYBIERAMY SAMORZĄD KLASOWY

      Wybory samorządu klasowego zostały przeprowadzone!

Rozpoczęły się sprawdzeniem obecności uczniów przez wychowawczynię mgr Renata Flakus i omówieniem ogólnych zasad wyborów samorządu klasowego.

     Wychowawczyni zapoznała nas z zadaniami samorządu klasowego i podała cechy dobrego przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.

Uczniowie zaproponowali kandydatów.

Wybór uczniów do samorządu klasowego przeprowadzony został w sposób demokratyczny.

       Na karteczkach uczniowie napisali imię i nazwisko jednego z wybranego kandydata.

Następnie karteczki zostały wrzucone przez uczniów do wcześniej przygotowanego pojemnika i nastąpiło podliczenie głosów.

Stanowiska w samorządzie klasowym zostały przydzielone według ilości uzyskanych głosów.

 

Przewodniczący klasy               Julia Wolkownik

 

Zastępca przewodniczącego     Konrad Maruszczyk

 

Skarbnik                                  Bartosz Banduch

 

Po zakończeniu głosowania nastąpiło podsumowanie przez wychowawczynię wyborów
i gratulacje dla wybranych przedstawicieli samorządu klasowego.