Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 781 982 047 - sekretarka tel. 781 982 048 - dyrektor tel. stacjonarny-34 3573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

E-mail: szkolawozniki@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 27 maja 2020

Przedmiot działania i kompetencje

Szkola realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające:

-podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MEN.

-Szkolny Plan Nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły na trzyletni cykl nauczania.

-Wewnątrzszkolny System Oceniania - uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

-Program Wychowawczy i Profilaktyki

W naszej szkole staramy się rozwijać indywidualne zainteresowania każdego z uczniów. Organizujemy liczne konkursy, prowadzimy różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Pracujemy zarówno z dziećmi zdolnymi jak też pomagamy słabszym uczniom odnosić sukcesy na miarę ich możliwości. Oprócz nauczycieli swoim doświadczeniem służą uczniom i rodzicom psycholog, logopeda oraz oligifrenopedagogicy.

Nasi nauczyciele angażują się w działania wychowawcze na lekcjach oraz podczas wycieczek. Dbają o integrację zespołów klasowych oraz przyjazną atmosferę wśród uczniów.

Z uczniami pracuje 10 nauczycieli dyplomowanych,7 mianowanych i 3 kontraktowych.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Przedmiot działania i kompetencje
Data utworzenia:2012-10-25
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:1188
Rejestr zmian: