Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7
tel. 34 3573470 - Sekretariat
tel. 781 982 047 - Sekretarka
tel. 781 982 048 - Dyrektor

e-mail: szkolawozniki@wp.pl

E-mail: szkolawozniki@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 23 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start / Regulamin lodowiska

Regulamin lodowiska

REGULAMIN SZTUCZNEGO LODOWISKA

przy Szkole Podstawowej w Woźnikach

 

1. Sztuczne lodowisko jest obiektem administrowanym przez Gminę Woźniki.

2.  Godziny otwarcia:

a) w dni powszednie od godz. 9.00 do 20.00 (w godzinach od 9.00 do

14.00 obiekt zarezerwowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w

grupach zorganizowanych pod nadzorem opiekuna – nauczyciela)

b) w soboty, niedziele i ferie zimowe od godz. 9.00 do 20.00.

c) codziennie w godzinach od 13.30 do 14.30 – przerwa konserwacyjna.

Wszyscy zobowiązani są opuścić taflę lodowiska.

d) w przypadku organizowania imprez sportowych lub innych zajęć

zorganizowanych, harmonogram lodowiska może ulec zmianie.

Informacja o zmianie harmonogramu umieszczona będzie z

jednodniowym wyprzedzeniem na tablicy informacyjnej lodowiska.

3. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną

odpowiedzialność.

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności

pełnoletniego opiekuna będącego na łyżwach, który odpowiada za

bezpieczeństwo i właściwe zachowanie dziecka.

5. Korzystanie z lodowiska odbywa się w seansach 50 minutowych.

6. Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 40 osób.

7. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dla małych dzieci.

8. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi. Jazda winna odbywać się w jednym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)

9. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub

zniszczone na terenie obiektu..

10.W czasie przebywania na tafli zabrania się :

a) wchodzenia w obuwiu bez łyżew,

b) jazdy na długich łyżwach (panczenach),

c) jazdy z kijem hokejowym lub innym przedmiotem stanowiącym

zagrożenie dla pozostałych użytkowników lodowiska,

d) jazdy z dzieckiem na ręku,

e) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania, podcinania, wykonywania skoków i gwałtownych hamowań,

f) zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,

g) siadania na bandach, tafli lodu,

h) palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym,

pod wpływem środków odurzających na terenie całego obiektu,

i) wprowadzania zwierząt,

j) wnoszenia na lód napoi, pożywienia i spożywania ich podczas jazdy,

k) rzucania śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,

l) skuwania lodu i niszczenia band łyżwami.

11.Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z

powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

12.Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

13.Administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.

14.W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do

pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub

innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku

należy natychmiast poinformować obsługę lodowiska lub Policję – tel.

997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe – tel. 999.

Dziękuję za przestrzeganie regulaminu i życzę miłej zabawy.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2016-02-17 12:13przez:
Opublikowano:2016-02-17 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach
Odwiedziny:1869

  • Brak wpisów.