Wierszem o naszym Patronie Józefie Lompie!

W ramach obchodów Roku Lompowskiego(rok szkolny 2012/2013), które były podyktowane 150. rocznicą śmierci Patrona naszej Szkoły, uczniowie z gminy Woźniki pisali "Wierszem o Lompie":)

 

*** 

„O Józefie Lompie”

 

Ważna śląska osobistość,

którą znają dzieci w szkole

To nasz patron –Józef Lompa

nauczyciel dla pokoleń

 

Był muzykiem i pisarzem,

jego dzieła czytać można

Spisał baśnie i legendy

żeby śląski lud je poznał

 

Uczył wszystkie dzieci w szkole,

o Polskości opowiadał

Znał historię Śląskiej Ziemi,

którą w książkach nam przekazał

 

Radek Szymański kl.3 b SP Woźniki 

 

*** 

 

„Józef Lompa”

 

Ten co uczył, grał i pisał

Daje przykład dzieciom dzisiaj.

By następne pokolenia

Mogły    go wspominać teraz.

By swój język szanowały,

O Ojczyznę swoja dbały.

 

Maria Ślęzok kl. 3 SP Kamienica 

 

***

Józef Lompa postać znana

już w historię zapisana

Jest patronem naszej szkoły

więc każdy Go zna

Każde dziecko nawet ja

Pamięć o nim szczera

przy nas zawsze, wszędzie

Przykład jego życia

wzorem dla nas będzie

Dzięki mu składamy za Jego wyczyny

Nigdy o naszym Patronie

nie zapomnimy.

 

Sara Zuchmantowicz kl. 1 b. SP Woźniki

 

„Nasz patron”

 

Każdy jest dumny i wesoły,

że może chodzić do takiej szkoły,

która patrona ma wybitnego,

Józefa Lompę- działacza narodowego.

 

Był tłumaczem, pisarzem i organistą,

nauczycielem, historykiem też publicystą.

Walczył z zaborcą o polską mowę,

szkoły, biblioteki i czytelnie ludowe.

 

Pomagał chłopom w trudach codzienności,

uczył dobrej uprawy roli i oszczędności.

Józef Lompa, nasz patron, wzór do naśladowania,

Umiłowania ojczyzny, a zwłaszcza Śląska kochania.

 

Szymon Banduch kl. 4 b

 

„Józef Lompa”

Przed stu pięćdziesięciu laty zacny człowiek zył,

Polskiego języka w Lubszy uczył,

W Lubszeckim kosciele do mszy pięknie grał,

Może nie wszyscy wiedzą, że Józef Lompa się zwał.

 

Pisarz wysmienity, nauczyciel znakomity,

W obronie jezyka naszego cierpiący,

Schyłek zycia w nędzy spędził,

ale za to do nieba popędził.

 

Dzis nie jedna w Polsce szkoła,

jego imie szanuje i dumnie woła,

Wdzięczni Polacy pomniki mu postawili,

a w Woźnikach popiersiem go zaszczycili.

 

Paulina Dziub kl. VI Psary

 

„Dzieje Józefa Lompy”

 

W Oleśnie w czerwcu się urodził.

Gdzie dorastał i do szkoły chodził.

Na organach uczył się grać

I ta nauka nie poszła w las...

Na życie grą zdołał zarobić

Nim zaczął do seminarium chodzić.

 

Jako nauczyciel w Cieszynie i Łomnicy pracował.

Później miłość pięknej Marii  ślubował.

Młody Józef w Lublińcu też uczył,

Jednak w inne miejsce wkrótce los go  rzucił.

 

Małej Lubszy wiele swych lat poświęcił.

Pisał tam, nauczał i do gospodarowania

Ludzi tamtejszych zachęcił.

Nowa szkołę wybudował i pszczoły hodował.

Ogród piękny założył, czym Lubszy sławy przysporzył.

 

Choć nauczycielem  był znakomitym,

Znanym poeta i dziennikarzem wybitnym,

Władzom pruskim się naraził

I posadę w  Lubszy stracił.

 

W Woźnikach z liczną rodziną zamieszkał.

Gdzie w biedzie i nędzy smutny los go czekał.

Takie to właśnie koleje życia jego.

Naszego patrona zasłużonego.

 

Martin Helisz kl. 5 Lubsza

 

 

 

Józefie Lompo-tyś postacią wielką,

 

Twórczość twa jest dla mnie niczym olśnienie.

 

Ty zasługujesz na podziw, ale też na wzruszenie

 

Nad losu twojego udręką.

 

 

 

Tyś mężem darami samego Boga obdarzonym,

 

A mimo to przez wielu potępionym i wzgardzonym…

 

 

 

Tyś uczył dzieci, serce im oddałeś,

 

Mimo iż nic w zamian nie dostałeś,

 

Byłeś gotów dla narodu poświęcić,

 

By polskość odzyskać i kraj nasz uświęcić.

 

 

Paulina Gruszka Woźniki Gimnazjum  kl. 3 a

 

Nasz bohater – Józef Lompa

 

W XVIII wieku coś dla Śląska ważnego się zdarzyło,

w Oleśnie małe dziecię się narodziło,

Józef Lompa je nazwano,

od najmłodszych lat jego talent poznawano.

Tak jak lata upływały,

ambicje Lompy coraz większe się stawały,

Nowe książki i podręczniki tworzył,

dzięki temu język polski na nowo ożył.

Po ślubie do Lubszy pojechał,

gdzie wielką rolę odegrał,

objął stanowisko nauczyciela i organisty,

lecz wpłynęły na niego skargi i listy,

na domiar wszystkiego żonę stracił,

ale jakoś sobie z tym wszystkim poradził.

Mimo, że dużo się starał, tłumaczył,

mało kto obdarzyć szacunkiem go raczył.

Oskarżono go o pijaństwo i próżność,

zamiast dziękować za jego wielkoduszność.

Zmarł w ubóstwie i nędzy,

bez skarbów, nagród i pieniędzy.

Teraz  ludzie go doceniają ,

pomniki  mu stawiają.

Duma każdego rozpiera,

że jego dzieła biblioteka zawiera.

Zrobił on dla Śląska wiele

I właśnie dlatego się z wami tym dzielę.

 

Paulina Gorol kl. II a Gimnazjum w Woźnikach

 

Patron

 

Józef Lompa

pisał

pomagał

nauczał dzieci

by szły one jego śladem

kochał

szanował

nocą i dniem

tu na tej ziemi

był człowiekiem

jest patronem.

 

Magdalena Jantos kl. Ib Gimnazjum Woźniki


NA GÓRĘ