Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Kampania społeczna Polskiej Akcji Humanitarnej- "Akcja Edukacja"- rok szkolny 2014/2015!

Nasza szkoła włączyła się w kampanię organizowaną przez Polską Akcję Humanitarną.

Cele akcji:

  • poznanie barier w dostępie do edukacji w krajach ogarniętych wojnami i ubóstwem,
  • docenienie możliwości zdobywania wykształcenia,
  • uwrażliwienie na problem braku dostępu do nauki w niektórych rejonach świata,
  • niesienie potrzeby potrzebującym,
  • wsparcie organizacji edukacyjnych w Afganistanie i zapewnienie konkretnym ludziom dostępu do edukacji.

Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda szkolna codzienność ich rówieśników w krajach globalnego Południa, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z nauką dziewcząt w Afganistanie oraz jak ogromne znaczenie ma edukacja dla rozwoju społecznego państw. Dzieci uświadomiły sobie, jak nauka może zmienić życie jednostek i całych społeczeństw.

W ramach kampanii zostały przeprowadzone działania w dwóch obszarach:

- działania edukacyjne na temat akcji – lekcje wychowawcze, oglądanie filmów, dyskusje,

- zbiórka środków finansowych.

Podczas zbiórki funduszy na terenie szkoły udało się zebrać kwotę 412,52 zł., która została wpłacona na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji projektu, pani dyrektor i gronu pedagogicznemu za jego akceptację, wychowawcom, którzy umożliwili poruszenie tej tematyki na lekcjach wychowawczych, rodzicom i uczniom, którzy przekazali tak hojne datki oraz wszystkim, którzy finansowo wsparli kampanię.

W sposób szczególny pragnę podziękować Marcie Wicik z kl. II a, która wpłaciła na ten cel najwyższą w szkole sumę 100 zł.

Osoby, które bardziej interesują się działaniami Polskiej Akcji Humanitarnej odsyłamy na ich stronę internetową gdzie znajdziecie wiele ważnych informacji na temat jej działalności.

 http://www.pah.org.pl/

Koordynator kampanii mgr Justyna Kaczmarczyk we współpracy z Samorządem Szkolnym