Ogólnopolski program edukacyjny "Moje miasto bez elektrośmieci"- rok szkolny 2014/2015!

Po raz drugi uczniowie naszej szkoły włączyli się w program edukacyjny dotyczący zbierania elektrośmieci. 

Zbierano zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, który odebrała specjalistyczna firma, zajmująca się rozbiórką i utylizacją tegoż sprzętu ElektroEko-Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

Szkoła otrzymuje kody, które wymienia na punkty, a punkty na nagrody. Każdy uczeń biorący udział w akcji otrzymuje dyplom oraz drobne upominki.

Program prowadzony jest pod patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich.opiekunowie projektu: wychowawcy klas trzecich

NA GÓRĘ