Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dla rodziców

Dla rodziców

 

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań  Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania oraz  o sposobie monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!  

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Informuję, że  od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w naszej Szkole będą odbywać  się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane  z wykorzystaniem:

v materiałów w postaci elektronicznej np.:

-       dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,

-       stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,

-       materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,

-       innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

v w inny sposób wskazany przez nauczyciela.

 Obowiązkiem ucznia będzie  podejmowanie  aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
 z uczniami.

Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie. Część zadań uczniowie będą wykonywać w materiałach ćwiczeniowych.

Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny Uonet+.

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.:  poczta e-mail,  Messenger, telefonicznie, przez dziennik Uonet+, SMS, Skypa, Whatsappa. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-16.00

Zapraszam również do kontaktu mailowego ze mną  przez dziennik Uonet+ oraz telefonicznie (pod znanym Państwu numerem).

Postaram się odpowiedzieć  na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia na odległość w naszej Szkole. 

Aldona Hryciuk - dyrektor szkoły

Wpłata na Radę Rodziców

Wpłaty w kwocie 40zł na każde dziecko proszę dokonać na konto Rady Rodziców:

11 8279 1023 0202 1135 4002 0001 Bank Spółdzielczy oddz. Woźniki.

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Płatność za obiady w roku szkolnym 2020/2021

Nr konta, na które należy wpłacać należność za obiady do 10 dnia następnego miesiąca
tj. za wrzesień do 10 pażdziernika itd.  (do 10 grudnia za listopad i grudzień, do 10 czerwca za maj i czerwiec)

16 8279 1023 0200 0228 2002 0104 (wpłata na konto Banku Spółdzielczego jest...

List do Rodziców

Szanowni Rodzice,

Przede wszystkim dziękuję Wam za pomoc przy odrabianiu lekcji Waszych pociech. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla nas pedagogów jak i Was Rodziców oraz Rządu. Wszyscy szukamy najlepszego środka, aby dotrzeć do ucznia. Bez Waszej pomocy jest to jednak niemożliwe....

NA GÓRĘ