Turcja- spotkanie przygotowawcze

W dniach od 23 do 30 listopada 2018 r.  miała miejsce wizyta przygotowawcza w Turcji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele szkół partnerskich z Turcji, Polski, Portugalii, Włoch, Rumunii. Uczestników gościła szkoła w Adanie. W ramach spotkania codziennie odbywały się zajęcia, podczas których przedstawiono prezentacje wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Miały też miejsce prelekcje nt. zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu.Przedstawiono również wnioski nt. celów i sposobów wykorzystywania Internetu przez uczniów poszczególnych szkół. Wszystkie te działania podjęto, aby dzieci dostrzegły  alternatywy spędzania wolnego czasu w sieci i chciały je wypróbować. Poczas spotkania zaprezentowano również prace uczniów będące propozycjami logo naszego projektu. Praca Natalii Wcisło z naszej szkoły została uznana za najbardziej odpowiednią ilustracją założeń programu. Ustalono też kalendarz kolejnych wizyt i omówiono poszczególne zadania projektu.

Wizyta w Turcji miała także na celu poznanie specyfiki tutejszego systemu edukacyjnego, kultury, sztuki i walorów turystycznych tego kraju. Gospodarze zapewnili przybyłym wiele atrakcji: zwiedzanie tureckich szkół, wizyta w miejskim ratuszu, poznanie tureckiej kuchni, zwiedzanie adańskiej starówki, a także wyjątkowa podróż balonem nad niezwykłą Kapadocją. To wszystko przyczyniło się do lepszego poznania partnerów projektu, a co za tym idzie nawiązania bardziej efektywnej współpracy, co przyczyni się do finalnego sukcesu całego przedsięwzięcia.

NA GÓRĘ