Egzamin Ósmoklasisty 2021

Procedury dla ósmoklasistów

Procedury bezpieczeństwa w okresie trwania pandemii Covid – 19 podczas Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

w Szkole Podstawowej im. J. Lompy

w Woźnikach

 

Zdający oraz inne osoby biorące udział

w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

  1.    Na egzamin może...
NA GÓRĘ