Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne 2020/2021

 

dr Lilianna Lakomy-Brząkała- Dyrektor Szkoły

matematyka 

 

mgr Renata Flakus-  Wicedyrektor Szkoły

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

 

 

* * * * *

 

mgr Anna Ciszek- religia

mgr Ewa Duda-Zaręba- matematyka, wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

mgr Krzysztof Fabiańczyk- wychowanie fizyczne, szachy

mgr Jolanta Flakus- historia, WOS

mgr Aldona Hryciuk- edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie

mgr Marzena Imiołczyk- geografia, zajęcia geograficzno-krajoznawcze, plastyka

mgr Aleksandra Jarząbek-Buła- edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Kluza- edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Justyna Kaczmarczyk- język polski, logopedia

mgr K. Kaczmarczyk – Mośny-  wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Lech- muzyka

mgr Iwona Matyja- język polski, biblioteka

mgr Ewa Merta- język polski, logopedia

mgr Lidia Michalska- edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Mrozek- język angielski

mgr Gabriela Musik- matematyka, chemia, informatyka

mgr Magdalena Nowak- edukacja wczesnoszkolna, język angielski, świetlica

mgr Marta Opiełka- język niemiecki, język mniejszości narodowej niemieckiej, edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie

mgr Izabela Opiełka-Żuk- wychowanie fizyczne, technika

mgr Michał Pilśniak- religia

mgr Daria Płaszczymąka- biologia, przyroda, język angielski

mgr Justyna Rabęda- matematyka, fizyka

mgr Aneta Rygoł- język angielski

mgr Marzena Rudzka-Piotrowska- jezyk włoski

mgr Ilona Sitek- pedagog szkolny, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bogusława Słocińska- język niemiecki, język mniejszości narodowej niemieckiej

mgr inż. Sylwia Szulc- matematyka, technika, informatyka

mgr Kathrin Ślęzok- język niemiecki, język mniejszości narodowej niemieckiej, koordynator świetlicy

mgr Agnieszka Tyka- język polski, biblioteka

mgr Nina Wolska- edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

NA GÓRĘ