Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 781 982 047 - sekretarka tel. 781 982 048 - dyrektor tel. stacjonarny-34 3573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Europejski Dzień Języków

Foreign Languages - My Aim

 

Europejski Dzień Języków w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Woźnikach

Wydarzenie to miało zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie i promować różnorodność kulturową.

W tym roku szkolnym uczniowie zaprezentowali się wykonując piosenki: „Uncover”, „Shallow”, „Hello”, „Atemlos durch die Nacht”, „Meine Schule” w języku angielskim i niemieckim. Przenieśliśmy się też na chwilę do Węgier słuchając „Czardasza” w wykonaniu Kamila Mośnego.

Kolejnym punktem programu były krótkie, zabawne scenki w języku angielskim odegrane przez uczniów klasy VI. Poprzez takie krótkie formy teatralne nowe słowa lub całe zwroty  są lepiej zapamiętywane.

To wydarzenie było okazją do dobrej zabawy ale też zachęcało do poznawania obcych języków i kultur. Apelujemy o podejmowanie nauki języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz form kształcenia.