Pleasent Schools by Web 2.0 Tools

O projekcie

W latach 2018-20 w naszej szkole będzie realizowany projekt poświęcony alternatywnym zachowaniom ( sport, teatr, wycieczki, folklor, śpiew i taniec) w stosunku do bezcelowego, długiego przeglądania Internetu i korzystania z mediów społecznościowych. Weźmie  w nim udział cała...

NA GÓRĘ