Jakość powietrza

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu w dniu 23 kwietnia 2018 roku ogłosiło, iż na terenie części województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty.

            Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” – Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach w strefie śląskiej:

- Knurów ul. Jedności Narodowej w dniu 3 marca 2018 r. - powiaty: mikołowski, gliwicki;
- Pszczyna ul. Bogedaina w dniu 22 lutego 2018 r. - powiaty: pszczyński, bieruńsko-  lędziński;
- Lubliniec ul. Piaskowa w dniu 2 marca 2018 r. - powiaty: lubliniecki, kłobucki;
- Myszków ul. Miedziana w dniu 21 lutego 2018 r. - powiat myszkowski;
- Tarnowskie Góry ul. Litewska w dniu 7 marca 2018 r. - powiaty: tarnogórski, będziński, zawierciański.

 

Poniżej znajdują się linki, w któych zawarte są informacje o jakości powietrza: 

1. Szczegółowe informacje oraz prognozy w ramach systemu prognoz jakości powietrza : http://www.katowice.wios.gov.pl/

2. Śląski monitornig powietrza: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

3. Informacje o wystąpieniu/nie wystąpieniu przekroczenia dopuszcalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego azotu: http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

4. Prognoza jakości powietrza: http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

 

Informacje pochodzą ze strony Urzędu Miejskiego w Woźnikach http://www.wozniki.pl/.

 

NA GÓRĘ