Projekt PO WER 2014- "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"

O projekcie PO WER

 

 

 

 Od 31 grudnia 2014 do 30 grudnia 2016 nasza szkoła uczestniczy w  projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  poprzez projekt „ Europejskie doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu...

Malta-szkolenie ICT Skills and Technology Enhanced Learning

 

Pierwsza grupa nauczycieli naszej szkoły wyznaczyła sobie za cel poznanie nowych technik informacyjno-komunikacyjnych, które można wykorzystać w nauczaniu, aby było ono bardziej atrakcyjne i efektywne. Techniki informacyjno – komunikacyjne, w skrócie TIK,  należą do  technologii...

Aberdeen- intensywny kurs języka angielskiego

Druga grupa nauczycieli wyjechała na intensywny kurs języka angielskiego  do Szkocji.

Kompetencje nabyte w  czasie tego szkolenia, potwierdzone  stosownym certyfikatem, to podwyższenie o jeden poziom znajomości języka angielskiego, co umożliwi prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i...

Dublin - szkoła Kaplana

Kolejne szkolenie językowe i wyjazd do Dublina. Nauczyciele podnoszą swoje umiejętności i nabywają nowe kompetencje.

NA GÓRĘ