Wiwat Niepodległa!

Działania w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości:

 1. Konkurs historyczny "Józef Piłsudski- Twórca Niepodległej"- rok szkolny 2018/2019 

2. Akademia 100 lat Niepodległości Polski 1918-2018- rok szkolny 2018/2019

3. Udział w uroczystościach na Jasnej Górze w Częstochowie- rok szkolny 2018/2019

4. Regionalny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej "Polsko, Ojczyzno Moja..."- rok szkolny 2018/2019

5. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej- rok szkolny 2018/2019

6. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Orzeł Biały- nasza duma"- rok szkolny 2017/2018

7. Apel z okazji DNIA PAPIESKIEGO „Promieniowanie Ojcostwa – Ojczyzna jako zadanie.”

8.Święto konstytucji 3-Maja- rok szkolny 2017/2018

9. Akademia z okazji Dnia Niepodległości- rok szkolny 2017/2018

10. Ogólnopolski Konkurs plastyczny "Orzeł Biały- nasza duma"- rok szkolny 2017/2018

Szczegółowy opis działań:

Nasza szkoła podjęła szereg działań aby włączyć się w ogólnokrajowe obchody i uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a przez to krzewić i promować polską historię oraz kształtować poprzez te działania patriotyczne postawy naszych uczniów. 

Z analizy dokumentów wynika, iż nauczyciele przeprowadzali lekcje mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych:

 1. 1.    Klasy I – III
 • Klasa I A

a)    10.10.2018r. – Kto ty jesteś? Polak mały! – edukacja wczesnoszkolna

b)    11.10.2018r. – Polskie symbole narodowe.- edukacja wczesnoszkolna

c)     05.11.2018r. – Śpiewamy hymn państwowy. – edukacja muzyczna

d)    06.11.2018r. – Wykonanie chorągiewki z papieru. – edukacja plastyczna

e)    09.11.2018r. – Dzisiaj ważna jest rocznica … 100 lat Niepodległej. – edukacja wczesnoszkolna

 

 • Klasa I B

a)    30.10.2018r. – Nauka hymnu państwowego – edukacja muzyczna

b)    07.11.2018r. – Tworzymy album symboli narodowych – edukacja plastyczna

c)     07.11.2018r. – Wyjście na cmentarz. Palenie zniczy na grobach powstańców i żołnierzy. Rozmowa o tym jak Polacy walczyli o wolność w przeszłości – edukacja pol. - społ.

d)    08.11.2018r. – Rozmowa o symbolach narodowych i ich znaczeniu dla Polaków. Śpiewanie hymnu państwowego – edukacja polonistyczna

e)    09.11.2018r. – udział w akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

 

 • Klasa II B

a)    Temat dnia: Jak powstało państwo polskie? 08. XI. 2018r.

Słuchanie legendy „Legenda o białym orle”. Elementy świadczące o legendzie. Dawne stolice Polski i obecna stolica – praca z mapą. Opis godła polskiego.

b)    Temat dnia: Legenda o dawnym Krakowie. 09.XI.2018r.

Dziękujemy za naszą Ojczyznę. Udział w akademii z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Orzeł biały – origami z kółek.

c)     Temat dnia: Narodowe Święto Niepodległości. 13.XI. 2018r.

Wypowiedzi dzieci na temat obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Polsce, w szkole.

 

 • Klasa II A

a)    Temat dnia: Jak powstało państwo polskie? 07.XI. 2018r.

Śpiewanie hymnu państwowego. Kolorowanie godła narodowego.

b)    Temat dnia: Legenda o dawnym Krakowie. 08.XI. 2018r.

 

 • Klasa III

a)    Temat dnia: Strofy o Ojczyźnie.

Czytanie wierszy o ojczyźnie. Analiza tekstów.

b)    Temat dnia: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozmowa na temat uroczystości. Oglądanie prezentacji multimedialnych dotyczących tematu. Śpiewanie hymnu – Rekord dla Niepodległej. Tworzenie wyklejanki dotyczącej 11 listopada.

 

 • Zajęcia z religii –

Temat: Ojczyzna to dom, szkoła, Kościół. Klasy I, 07.11.2018r., 1 godzina

Temat: Dziękujemy za Ojczyznę. Klasy II, 09.11.2018r., 1 godzina

 

 1. 2.                                  Klasy IV – VIII (język polski, historia, WOS, muzyka, plastyka, język angielski, informatyka).
 • Język angielski – klasa V B (09.XI.2018r.) i V A (07.XI. 2018r.)

Temat lekcji: Poland – Autumn time. Polska jesień, elementy kultury. November holidays. Independence Day. Święta w listopadzie, Święto Niepodległości.

 • Język angielski – klasa IV b

Temat lekcji: „Poland is cool”- wykonanie projektu o Polsce w połączeniu z rozmową o 100 – leciu odzyskania niepodległości.

 • Muzyka – klasa IV c

Temat lekcji: Mazurek Dąbrowskiego i symbole narodowe. 1 godzina

Temat lekcji: Gdy piosenka z wojskiem szła. 1 godzina

 • Muzyka – klasa IV a

Temat lekcji: Warsztat muzyczny – „Śpiewamy dla Niepodległej”, 31.20.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: „Mazurek Dąbrowskiego” i symbole narodowe, 07.10.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Gdy piosenka z wojskiem szła. Muzyka wojskowa i piosenki ułańskie, 14.10.2018r., 1 godzina

 • Muzyka – klasa IV b

Temat lekcji: Warsztat muzyczny - Wiwat Niepodległa!, 18.10.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: „Mazurek Dąbrowskiego” i symbole narodowe, 08.11.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Gdy piosenka z wojskiem szła. Muzyka wojskowa i piosenki ułańskie, 15.11.2018r., 1 godzina

 • Muzyka – klasa V a

Temat lekcji: Warsztat muzyczny – Wiwat Niepodległa!, 17.10.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Śpiewam mojej Ojczyźnie, 31.10.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Dzisiaj ważna jest rocznica… Pieśni żołnierskie i legionowe, 07.11.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Warsztat muzyczny – Śpiewamy dla Niepodległej, 21.11.2018r., 1 godzina

 • Muzyka – klasa V b

Temat lekcji: Warsztat muzyczny – Wiwat Niepodległa!, 12.10.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Dzisiaj ważna jest rocznica… Pieśni żołnierskie i legionowe, 09.11.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Warsztat muzyczny – Śpiewamy dla Niepodległej, 23.11.2018r., 1 godzina

 • Muzyka - klasa VI a

Temat lekcji: Śpiewamy dla Niepodległej, 25.10.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Koncert dla Niepodległej, 08.11.2018r., 1 godzina

 • Muzyka - klasa VII a

Temat lekcji: Solo i na głosy. Śpiewam mojej Ojczyźnie, 19.09.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Warsztat muzyczny – Wiwat Niepodległa!, 17.10.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Śpiewamy dla Niepodległej, 07.11.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Warsztat muzyczny – Śpiewam mojej Ojczyźnie, 28.11.2018r., 1 godzina

 • Muzyka – klasa VII b

Temat lekcji: Solo i na głosy. Śpiewam mojej Ojczyźnie, 19.09.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Warsztat muzyczny – Wiwat Niepodległa!, 17.10.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Śpiewamy dla Niepodległej, 07.11.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Warsztat muzyczny – Śpiewam mojej Ojczyźnie, 28.11.2018r., 1 godzina

 • Informatyka – klasa IV a (23.11.2018r.) i IV c (26.11.2018r.)

Temat lekcji: Wklejanie zdjęć i praca z Tekstem – plakat „Niepodległa”

 • Religia – klasy IV, V, VI, 09.11.2018r., 1 godzina

Temat: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.

 • Język polski – Klasa VI b

Temat: „A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety…”, 05.09.2018r. 1 godzina

Temat: Czy jestem Polakiem patriotą?, 26.11.2018r. 1 godzina

Temat: Wybitni Polacy?, 27.11.2018r. 1 godzina

Temat: Różne myśli o ojczyźnie. 28.11.2018r. 1 godzina

 • Język polski - klasa VIII a

Temat: Juliusz Słowacki tęskni za ojczyzną. 28.11.2018r. 1 godzina

 • Język polski – klasa VII b

Temat: Tułaczy los polskiego emigranta na podstawie „Latarnika” Henryka Sienkiewicza, 17.10.2018r. 1 godzina

 • Historia – klasy IV b, VII a, VII b, VI a

Temat: Wiwat Niepodległa (1918 – 2018). 4 godziny

 • Historia – IV abc, V ab, VI ab, VII ab, VIII ab

Temat: 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 godzin

 • Historia – klasy VI a, VI b

Temat: Odzyskanie niepodległości. 2 godziny

Temat: Walka o granice II Rzeczypospolitej. 2 godziny

Temat: Polskie pieśni patriotyczne z czasów I wojny światowej. 1 godzina

Lekcje historii przeprowadzone we wrześniu, październiku i listopadzie.

 1. 3.  Klasy III gimnazjalne (język polski, historia, WOS, muzyka, plastyka).
 • Muzyka – klasy III A i III B, 2 godziny lekcyjne

Temat lekcji: Utwory patriotyczne na okoliczność Święta Niepodległości.

 • Plastyka – klasy III A i III B, Tworzenie scenografii na Narodowe Święto Niepodległości
 • WOS – klasy III

Temat lekcji: Polskie tradycje demokratyczne. -1h

Temat lekcji: Wyborcy i wybory. -1h

Temat lekcji: Partyjny, bezpartyjny a może związkowiec? -1h

Temat lekcji: Blaski i cienie życia politycznego. - 1h

Temat lekcji: Konstytucja jako najważniejszy akt prawny. - 1h

Temat lekcji: Prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji RP. -1h      /6godzin

 • Historia

Temat lekcji: Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego. - 1h

Temat lekcji: Wybuch powstania listopadowego. -1h

Temat lekcji: Wojna polsko-rosyjska 1831. -1h

Temat lekcji: Ziemie polskie po upadku powstania listopadowego. -1h

Temat lekcji: Wielka Emigracja. -1h

Temat lekcji: Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym. -1h

Temat lekcji: Powstanie styczniowe. -1h

Temat lekcji: Upadek powstania i represje rosyjskie wobec Polaków. -1h

Temat lekcji: Walka o polskość w zaborze rosyjskim. -1h

Temat lekcji: Zabór pruski w okresie popowstaniowym- walka z germanizacją. -1h

Temat lekcji: Kultura polska  2 poł. XIX wieku. -1h

Temat lekcji: Sytuacja na ziemiach polskich pod zaborami- l. powtórzeniowa. -1h     /12 godz.

 1. 4.  Lekcje wychowawcze poświęcone kształtowaniu postaw patriotycznych:
 • KLASA IV A

Temat: Przygotowujemy się do apelu Święto Niepodległości. 1 godzina

 • KLASA IV B

Temat: Dlaczego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości ? 1 godzina, 07.11.2018r.

 • KLASA IV C

Temat: Udział z okazji rocznicy niepodległości w apelu. 1 godzina

 • KLASA V A

Temat: 100 – lecie niepodległości. (08.XI.2018r.)

 • KLASA V B

Temat: Przygotowujemy się do apelu z okazji Święta Niepodległości. Wystrój klasy. (08.XI.2018r.)

 • KLASA VI A

Temat: Święto Niepodległości. Przygotowujemy się do 100 rocznicy Święta Niepodległości, dyskusja. 1 godzina

Temat: 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości- Jak świętowaliśmy uroczystość, wrażenia. 1 godzina

 • KLASA VI B

Temat: „Wiwat Niepodległa” – 09.11.2018r. 1 godzina

 • KLASA VII A
 • KLASA VII B

Temat: Czym jest patriotyzm? 28.11.2018r. 1 godzina

Temat: Jak można służyć ojczyźnie? 05.12.2018r. 1 godzina

Temat: Tworzymy galerię wybitnych Polaków. 12.12.2018r. 1 godzina

 • KLASA VIII A
 • KLASA VIII B

Temat: Czym jest patriotyzm? 30.10.2018r. 1 godzina

Temat: Jak będziemy obchodzić Święto Niepodległości? 09.11.2018r. 1 godzina

Temat: Co dla nas znaczy niepodległość? 20.11.2018r. 1 godzina

 • KLASA III A GIMNAZJUM

Temat: Jakie znaczenie miało dla Polski odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918r.? 1 godzina

 • KLASA III B GIMNAZJUM

Temat: Lokalne miejsca pamięci narodowej. 09.11.2018r. 1 godzina

Temat: Jakie znaczenie miało dla Polski odzyskanie Niepodległości? 1 godzina 16.11.2018r.

We wszystkich klasach wykonano gazetki ścienne z okazji Święta Niepodległości, dodatkowo w czasie uroczystych obchodów dzieci miały na sobie kotyliony narodowe.

KONKURSY:

 • „Orzeł Biały – nasza duma” ogólnopolski konkurs plastyczny przeprowadzony pod patronatem Senatu RP w lutym i marcu 2018r. Laureaci konkursu:

Natalia Wcisło – II miejsce

Szymon Lewek – III miejsce

Sara Zuchmantowicz – wyróżnienie

 • Konkurs historyczny „Józef Piłsudski – Twórca Niepodległej”; organizator L.O. Psary, termin 12.12.2018r., udział uczennic: Marcelina Fiuk, Julita Rygoł, Michalina Zaręba
 •  Zorganizowanie szkolnego konkursu historycznego pt. "Wybitni ale zapomniani Polacy". Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych przygotowali portrety dwudziestu wybitnych Polaków z różnych okresów historycznych i przedstawili w postaci wystawy na korytarzach  szkoły. Konkurs składał się z trzech etapów, w pierwszym brali udział wszyscy chętni uczniowie ze starszych klas szkoły podstawowej ( V-VIII ) i klas gimnazjalnych, którzy zapoznali się z wiedzą na temat zasłużonych Polaków, zaprezentowanych w wystawie. Drugi etap polegał na wyłonieniu zwycięzców z poszczególnych klas, natomiast w trzecim etapie czworo uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki walczyło o zwycięstwo. Za każdym razem uczniowie pisali test o odpowiednim poziomie trudności, adekwatnym do etapu. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród  było okazją do zaprezentowania wszystkim uczniom animowanego filmu " Niezwyciężeni", pokazującego najnowszą historię Polski i Polaków, przygotowanego przez IPN.
 • Oprócz szkolnego konkursu historycznego, uczniowie klas gimnazjalnych brali również udział w konkursie historycznym organizowanym przez LO Psary. Tematyka konkursu dotyczyła wieku XVII, wieku wojen ale i chlubnych kart naszej historii. Drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce w tym konkursie i w ramach nagrody uczniowie zostali zaproszeni na jednodniową wycieczkę do Warszawy, zorganizowaną i sponsorowaną przez posła Ziemi Lublinieckiej, p. A. Gawrona. Program wycieczki zawierał wizytę w Muzeum Narodowym, gdzie uczniowie obejrzeli  wystawę sztuki barokowej oraz zwiedzanie budynku Sejmu RP połączone z zapoznaniem uczniów z historią tego miejsca i pracą polskiego parlamentu.                
 • Udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI” dla uczniów Szkół Podstawowych klasy IV – VIII z terenu Gminy Woźniki organizowanym przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Woźnikach
 • 30.10.2018 r. - Regionalny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej Polsko, Ojczyzno moja... zorganizowany dla uczczenia 100-lecia niepodległości przez Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

           Marcelina Bryła - uzyskała tytuł laureata

           Oliwia Gojowczyk - udział

6.11.2018 r. - finał konkursu, w którym uczestniczyła Marcelina Bryła

 • 15.11.2018 r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej zorganizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Marcelina Bryła I miejsce

Oliwia Gojowczyk II miejsce

Aleksandra Nokielska – wyróżnienie

 • Zorganizowanie konkursu szkolnego dla klas IV – VIII, wykonanie prezentacji, animacji, gry w programie Scratch nt. „Polska Niepodległa”

 ZAWODY SPORTOWE:

 • XV Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji Święta Niepodległości w Boronowie, 16.11.2018r.

WYCIECZKA NA UKRAINĘ:

Kolejnym etapem był udział uczniów naszej szkoły w tygodniowej wycieczce zagranicznej na Ukrainę, która miała również wymiar historyczny, ponieważ zwiedzanie obejmowało tereny dawnych kresów Rzeczpospolitej. Mieliśmy okazję zwiedzić miejsca związane z chwałą oręża polskiego, takie jak twierdza w Chocimiu, okopy Św. Trójcy, czy Kamieniec Podolski. Odwiedziliśmy wiele miejsc, w których żyli i działali wybitni Polacy: Lwów, Żółkiew, Olesko, Krzemieniec, Jazłowiec i Podhorce. Wiele wrażeń dostarczył uczniom udział w spektaklu Opery Lwowskiej oraz pobyt w Poczajowie, zespole klasztornym cerkwi prawosławnej. Ważnym elementem było zwiedzanie polskiej nekropolii Orląt Lwowskich na Łyczakowie, gdzie uczniowie odwiedzili groby Marii Konopnickiej, Artura Grottgera, kwatery powstańców styczniowych, oraz obrońców Lwowa z 1919 roku, z najmłodszym obrońcą Antkiem Petrykiewiczem, który miał 13 lat, kiedy zginął.

AKCJE:

 • Udział klasy II b w uroczystościach obchodów 100 - lecia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach, taniec uczniów z biało – czerwonymi szarfami
 • Praca w zespole nauczycielskim – projektowanie i nadzór nad wykonaniem ścianki patriotycznej „Polska i jej symbole” w budynku A i B; kwiecień 2018r.
 • Gazetki tematyczne „Wiwat Niepodległa” w budynku A i B – ekspozycja prac N. Wcisło, S. Zuchmantowicz, na 1 piętrze w budynku A

MSZA ŚWIĘTA z udziałem sztandaru i uczniów Szkoły Podstawowej w Woźnikach 11.11.2018r.

PROJEKTY:

 • Udział w projekcie „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” – patronat narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy;

 w ramach projektu:

 • 04.11.2018r. Poczet Sztandarowy SP Woźniki uczestniczył w uroczystościach na Jasnej Górze w Częstochowie
 • Maciejówka; przybrana w elementy patriotyczne i herb Woźnik. Wykonały uczennice klasy VI a.
 • 21.11.2018r. podczas konferencji podsumowującej; SP Woźniki otrzymała Certyfikat udziału w Projekcie
 • Uczniowie drugich klas gimnazjalnych tradycyjnie realizowali edukacyjny projekt historyczny mający na celu przybliżenie najważniejszych postaci królów Polski z dynastii Jagiellonów, od Władysława Jagiełły do Stanisława Augusta. Zebrane przez uczniów informacje zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej dla ogółu uczniów oraz portretów władców umieszczonych w sali historycznej.

 

AKADEMIE:

 • Apel z okazji DNIA PAPIESKIEGO „Promieniowanie Ojcostwa – Ojczyzna jako zadanie.”
 • Akademia „100 lat niepodległości Polski 1918 –2018”
  • Przygotowanie autorskiego scenariusza
  • Koncert chóru szkolnego „Śpiewamy dla Niepodległej”; śpiewanie pieśni patriotycznych
  • Uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego o godz. 11.11 w piątek 09.11.2018r.; akcja cała Polska śpiewa hymn
  • Pod kierunkiem nauczyciela historii uczniowie klasy VI b przygotowali 2 prezentacje: Twórcy niepodległej Polski, Wiwat Niepodległa!
  • Przygotowanie 6 plakatów w 100 - lecie niepodległości, którymi ozdobiono salę gimnastyczną podczas akademii 09.11.2018r. (obecnie eksponowane  w holu budynku B), kl. VI a, VII a, VIII a

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI – lekcje biblioteczne

Temat lekcji: Nieskończenie Niepodległa – pogadanka. Klasa VIII a,04.10.2018r., 1 godzina

Temat lekcji: Nieskończenie Niepodległa – prezentacja. Klasa VI a, 05.10.2018r., 1 godzina

Temat: Nieskończenie Niepodległa – quiz. Klasa – V b, 06.11.2018r., 1 godzina

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 • 08.11.2018r. – Wycinanie kotylionów na Święto Niepodległości – umacnianie poczucia patriotyzmu
 • 09.11.2018r. – Święto Niepodległości. Pogadanka tematyczna z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości. Malowanie godła. 2 godziny
 • 21.11.2018r. Polska – moja ojczyzna. Rozmowa o Polsce – symbole narodowe, zagadki, legendy. Gra planszowa „Poznaj Polskę”. Oglądanie krótkich filmów o losach Polski. 2 godziny
 • Wykonanie plakatu, który w listopadzie zdobił korytarz SP (na sztaludze)
 • Wykonanie gazetki w gablocie na parterze z pomocą uczniów

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGA:

Być uczniem, być obywatelem. – dyskusja, pogadanka

Polak, czy polski obywatel …? - dyskusja, pogadanka

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ