Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Archiwum
 3. Harcerze

Harcerze

Drużyna Harcerska „Trampy" pracuje w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy 
w Woźnikach. Drużyna wywodzi się z Hufca Woźniki działającego w gminie Woźniki 
w latach 1978-1992, w którym funkcję komendanta pełnił hm Marian Chojnacki.

Obecnie Drużyna Harcerska „Trampy" należy do Hufca Ziemi Lublinieckiej.

To My- harcerki i harcerze!

To my harcerki i harcerze!

A to nasz drużynowa hm Wiesława Chojnacka

Pracujemy w 3 zastępach:

„Włóczykije", „Czarne stopy", „Wędrowcy".

 

Czym zajmuje się nasza drużyna?:

We wrześniu pamiętamy o ułanach poległych w 1939r. na Florianku:

 • Warta harcerska podczas Mszy św. Za poległych ułanów w 1939r.
 • Złożenie kwiatów na cmentarzu i pod pomnikiem Bohaterów Września
 • Spotkanie z weteranami walk na Florianku

 Warta honorowa pod pomnikiem Bohaterów Września

„Andrzejki" w drużynie:

 • Uroczysta zbiórka
 • Poznanie tradycji andrzejkowych
 • Wróżby oraz konkursy
 • Wspólna zabawa przy muzyce

Akcja charytatywna pod hasłem: „i Ty możesz zostać św. Mikołajem" organizowana od wielu lat. Polega ona na:

 • Zbiórce maskotek, zabawek wśród uczniów
 • Przygotowaniu programu artystycznego dla dzieci z Rusinowic

Rusinowice Rusinowice

Podsumowaniem jest wyjazd do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Prusinowicach, występ artystyczny, obdarowanie dzieci maskotkami oraz wspólna zabawa integracyjna.

Ważnym zadaniem naszej drużyny jest przekazanie Światła Betlejemskiego.

Od kilkunastu lat włączamy się w tę piękną tradycję, którą rozpoczęli skauci austriaccy. 
W 1989 roku po raz pierwszy przynieśli Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie z Wiednia wędruje do wszystkich krajów Europy. Polscy harcerze przejmują je od Słowaków na granicy w Tatrach. Stamtąd wędruje do Krakowa i na Jasną Górę, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce. My harcerze z Woźnik uczestniczymy corocznie w tym ważnym wydarzeniu. Od kilku lat przywozimy światło  do Woźnik i przekazujemy dalej.

W grudniu 2008r. reprezentacja drużyny brała udział w zlocie drużyn harcerskich na Jasnej Górze. W auli ks. Kordeckiego odbyło się uroczyste, miłe spotkanie wigilijne zuchów, harcerzy młodszych i starszych, kapelanów harcerskich i kadry instruktorskiej. Panowała niepowtarzalna atmosfera, której towarzyszył śpiew kolęd, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń. Najważniejszym wydarzeniem była uroczysta Msza św. W Kaplicy Cudownego Obrazu, w której uczestniczyliśmy. Tam otrzymaliśmy Światło Betlejemskie, które przywieźliśmy do naszego kościoła pw. Św. Katarzyny skąd trafiło do mieszkańców miasta.

Staramy się, aby Światło Pokoju dotarło również do kościołów w całej gminie,

a nawet do sąsiednich miejscowości.

Jasna Góra Jasna Góra

Jasna Góra

Tradycyjnie organizujemy spotkanie wigilijne, w którym uczestniczą wszyscy członkowie drużyny, śpiewając kolędy i dzieląc się opłatkiem.

Kolejnym zadaniem jest poznanie symboliki harcerskiej:

 • Nauka Hymnu Harcerskiego
 • Poznanie Prawa Harcerskiego
 • Poznanie dziejów skautingu
 • Musztra

W ciągu całego roku harcerze zdobywają sprawności oraz przygotowują się do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

Ulubionym miejscem składania Przyrzeczenia stała się Jura Krakowsko- Częstochowska.


U stóp ruin średniowiecznego zamku w Mirowie nowi członkowie ZHP składają Przyrzeczenie. Dzieje się to podczas wycieczki na Jurę, której uwieńczeniem jest pobyt w sanktuarium w Leśniowie.

Jura

Jura

NA GÓRĘ